Cullinan Resort Hòa Bình 10

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án NHÀ MÁY HYOSUNG
Địa điểm NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
Hạng mục thi công THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG
Chủ đầu tư CTY TNHH HYOSUNG VIỆT NAM

DỰ ÁN LIÊN QUAN

9h41, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

3h06, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 8

3h48, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 7

3h49, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Cần Thơ

1h58, ngày 13/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 2

back top