Cullinan Resort Hòa Bình 8

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án NHÀ MÁY INZI VINA
Địa điểm KCN AMATA, BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI
Hạng mục thi công XÂY DỰNG, THI CÔNG TẤM PANEL
Chủ đầu tư CTY TNHH INZI VINA

DỰ ÁN LIÊN QUAN

9h41, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

10h03, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

3h48, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 7

3h49, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Cần Thơ

1h58, ngày 13/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 2

back top