Cullinan Resort Hòa Bình 2

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án NHÀ XƯỞNG CÔNG TY YP LONG AN
Địa điểm KHO NGOẠI QUAN - TÂN VẠN
Hạng mục thi công THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XE
Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH YP LONG AN

DỰ ÁN LIÊN QUAN

9h41, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

10h03, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

3h06, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 8

3h48, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 7

3h49, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Cần Thơ

back top