Cullinan Resort Cần Thơ

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án CAO SU NHA TRANG ĐỒNG PHÚ
Địa điểm HUYỆN DUYÊN KHÁNH, NHA TRANG
Hạng mục thi công XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG, BỂ NƯỚC, NHÀ VĂN PHÒNG, NỘI - NGOẠI THẤT
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

DỰ ÁN LIÊN QUAN

9h41, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

10h03, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

3h06, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 8

3h48, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 7

1h58, ngày 13/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 2

back top