Cullinan Resort Hòa Bình 7

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án NHÀ XƯỞNG KANGNAM JESVICO
Địa điểm KCN MỸ PHƯỚC 3, BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG
Hạng mục thi công THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG
Chủ đầu tư CTY TNHH KANGNAM JESVICO VIỆT NAM

DỰ ÁN LIÊN QUAN

9h41, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

10h03, ngày 29/06/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 10

3h06, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 8

3h49, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Cần Thơ

1h58, ngày 13/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 2

back top