Cullinan Resort Hòa Bình 5

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án NGÂN HÀNG WOORI BANK
Địa điểm KCN NHƠN TRẠCH 3 - ĐỒNG NAI
Hạng mục thi công XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI - NGOẠI THẤT
Chủ đầu tư NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM

DỰ ÁN LIÊN QUAN

8h51, ngày 02/07/2021

Cullinan Resort Hồ Chí Minh

9h33, ngày 02/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 3

back top