Cullinan Resort Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án DỰ ÁN CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG SÀN GẠCH MEN
Địa điểm THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
Hạng mục thi công THI CÔNG CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG
Chủ đầu tư ANH THUẬN
Các vật liệu chống thấm được sử dụng

DỰ ÁN LIÊN QUAN

3h49, ngày 01/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 5

9h33, ngày 02/07/2021

Cullinan Resort Hòa Bình 3

back top